Principalele modificări aduse Codului Muncii

0
247

noile prevederi ale codului muncii sursa foto e-wow.ro
Printre principalele modificări aduse Codului Muncii pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament, declarat constituţional de Curtea Constituţională se numără introducerea agentului de muncă temporară, a perioadei de stagiu pentru absolvenţi şi a obiectivelor de performanţă individuală, potrivit mediafax.ro.

Curtea Constituțională a respins sesizarea depusă de 112 parlamentari PSD și PNL privind neconstituționalitatea Codului Muncii, prin procedura asumării răspunderii Guvernului, precum şi elemente de fond ale actului normativ.
Iată mai jos principalele modificări adus Codului Muncii:

În noul Cod al Muncii a fost introdusă prevederea potrivit căreia în termen de 45 zile calendaristice de la data concedierii colective salariatul concediat are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reînfiinţat în aceeaşi activitate, fără examen, concurs sau perioadă de probă.

Altă prevedere din document se referă la perioada de stagiu, pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, aceasta constând în primele şase luni după debutul în profesie. La sfârşitul perioadei de stagiu, angajatorul eliberează obligatoriu adeverinţa care este vizată de Inspectoratul Teritorial de Muncă în a cărui rază teritorială de competenţă acesta îşi are sediul.
Legislaţia muncii introduce şi obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora.

Codul Muncii mai stabileşte că salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.
La încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie, faţă de 30 în prezent, şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere, faţă de 90 în prezent.

O altă modificare vizează contractele individuale de muncă pe perioadă determinată, care vor putea fi încheiate până la 36 de luni, perioada fiind majorată cu un an.
Sporul acordat pentru munca prestată în timpul nopţii va ajunge de la 15 la sută la 25 la sută din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin trei ore de noapte din timpul normal de lucru.
Se înăspresc și pedepselor pentru muncă la negru. Astfel, primirea la muncă a până la cinci persoane fără încheierea unui contract individual de muncă se va sancţiona cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată.
Printre alte modificări aduse noului Cod al Muncii se și cea prin care constituirea, organizarea şi funcţionarea sindicatelor se reglementează prin lege.
Dacă preşedintele va promulga noul Cod al Muncii, actul normativ îşi va produce efectele după publicarea în Monitorul Oficial, la termenele prevăzute.

LEAVE A REPLY