Săptămâna Drepturilor Omului sărbătorită între 10 – 16 Decembrie 2016 de Romani CRISS

0
273

Romani CRISS sărbătorește, în perioada 10-16 decembrie 2015, 67 de ani de la proclamarea Declarației Universale a Drepturilor Omului, printr-o săptămână de evenimente dedicate formării în domeniul drepturilor omului.

00cc5-hands-mau-forest

Ziua Drepturilor Omului este sărbătorită anual, la nivel mondial pe 10 decembrie. Data a fost aleasă pentru a onora adoptarea și proclamarea de către Adunarea Generală a ONU, la 10 decembrie 1948, a Declarației Universale a Drepturilor Omului.[1] În acest context, Romani CRISS va iniția o săptămână de evenimente, începând cu data de 10 decembrie, pentru celebrarea Zilei Internaționale a Drepturilor Omului.

Primul eveniment menit să marcheze Ziua Internațională Drepturilor Omului va avea loc în data de 10 decembrie în București este o întâlnire de lucru a unei rețele de organizații rome, care vor dezbate situația drepturilor omului, din comunitățile de romi din România. De asemenea, organizațiile din cadrul rețelei vor analiza politicile publice relevante pentru romi, sub aspectul egalității de gen, politicilor de tineret și antidiscriminării.

În perioada 10 – 13 decembrie, Fundația Romani CRISS va desfășura un curs de formare în domeniul advocacy pentru organizații rome de drepturile omului. Obiectivul acestui curs va fi acela de a forma 20 de reprezentanți locali ai organizațiilor de romi care vor avea ocazia să se informeze cu privire la conceptul de advocacy, activitatea pe care o implică, planificarea strategică precum și la modalități de realizare a unei strategii de acțiune de advocacy. În cadrul reuniunii se vor discuta aspecte precum situația drepturilor omului în anul 2015, în special în ceea ce privește comunitățile de romi și modul în care putem influența într-un mod pozitiv situația acestora prin campanii de advocacy. Printre subiectele abordate în cadrul cursului, menționăm: advocacy și conceptele adiacente: definire, conceptualizare, diferențiere, relevanța în îndeplinirea obiectivelor generale și a misiunii unei organizații civice de drepturile omului, tipuri de acțiuni de advocacy și tehnici de campanie, instrumente de lucru pentru activitatea de advocacy, precum și noțiuni despre lucrul cu autoritățile locale/centrale.

Romani CRISS va continua acest demers şi în perioada 13 – 16 decembrie 2015, printr-o întâlnire care reuneşte monitorii locali de drepturile omului din toată ţara, care documentează cazuri de încălcare a drepturilor omului[2]. Întâlnirea de lucru va cuprinde ateliere practice legate de intervievarea victimelor și a martorilor şi de probele necesare pentru documentarea unui caz de discriminare. Printre subiectele abordate se numără identificarea și documentarea diferitelor tipuri de discriminare, manifestate prin: accesul îngrădit la educaţie, segregarea şcolară, extremismul, accesul îngrădit la servicii de sănătate, abuzurile oficialilor responsabili de încălcarea legii sau accesul îngrădit la dreptul la locuire.

Nu în ultimul rând, în Saptămâna Drepturilor Omului, monitorii locali vor organiza campanii de informare și conștientizare legate de drepturile omului și anti-discriminare în comunități de romi dintr-un număr de 17 județe.

Evenimentele desfășurate în săptămâna Internaţională a Dreptului Omului, au fost organizate în cadrul proiectului „Roma FORUM – Formare, Organizare, Relații, Unitate și Monitorizare” şi a proiectului „Aplicarea standardelor de drepturile omului pentru romii din România”, proiecte finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.

LEAVE A REPLY