Ministerul Agriculturii a acordat în 2015 un număr de 204 atestate pentru produse tradiționale

0
173

imageResize

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a acordat, în 2015, un număr de 204 atestate pentru ‘produse tradiționale’, totalul acestora ajungând astfel la 513, de când a fost modificată legislația în acest domeniu, conform Ordinului 724/2014, se spune într-un comunicat al ministerului.

MADR precizează că elaborarea acestui act normativ a avut drept scop diferențierea clară dintre un produs tradițional și unul industrial. În acest sens, legislația în vigoare definește produsul tradițional, restricționează capacitățile de producție, fiind introduse prevederi referitoare la operațiuni efectuate manual. De asemenea, se definește caietul de sarcini și sunt introduse prevederi referitoare la date, înscrisuri, referințe bibliografice cu privire la vechimea produsului care trebuie să demonstreze transmiterea unei tradiții de la o generație la alta.

Potrivit Ministerului Agriculturii, o altă noutate pe care o aduce Ordinul 724/2014, față de legislația anterioară, este logo-ul dedicat produselor tradiționale, care trebuie inscripționat pe eticheta produsului, precum și introducerea modelului-tip de atestat produs tradițional, care se afișează la locul de comercializare al produsului. Legislația introduce prevederi clare în ceea ce privește documentația necesară pentru înregistrarea produsului în Registrul Național al Produselor Tradiționale. A fost implementată o procedură certă de atestare care este aplicată de specialiștii din cadrul Direcțiilor Agricole Județene și MADR. În ce privește sancțiunile și controlul au fost prevăzute atribuții pentru instituțiile co-avizatoare ale Ordinului. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale actualizează lunar Registrul Național al Produselor Tradiționale (RNPT) pe site-ul MADR.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin structurile teritoriale de inspecție, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Ministerul Sănătății prin personalul împuternicit au atribuții de control privind îndeplinirea condițiilor și a criteriilor care au stat la baza acordării atestatului de produs tradițional. Consilierii cu atribuții de inspecție în domeniul industriei alimentare din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale desfășoară inspecții în unitățile de producție. Controalele efectuate în unitățile de producție au ca scop verificarea legalității atestatului și a logoului de produs tradițional. Controalele se efectuează conform tematicilor și procedurilor de inspecții, aprobate de conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

De asemenea, MADR precizează că Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, prin personalul de specialitate, desfășoară controale în rețeaua de comercializare pentru verificarea conformității etichetării și logoului produselor tradiționale.

La primirea unei reclamații, fiecare instituție efectuează operațiuni de control pe fluxul de fabricație pentru a verifica conformitatea produselor tradiționale cu cele prescrise sau declarate, conform competențelor legale.

În funcție de specificul neconformităților constatate în timpul inspecției, direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București notifică instituțiile abilitate cu privire la situația constatată și luarea măsurilor ce se impun, conform legislației în vigoare.

Ministerul Sănătății, prin personalul împuternicit de acesta din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București efectuează controlul oficial, conform legislației în vigoare și competențelor și dispune măsurile legale care se impun.

Nerespectarea condițiilor și criteriilor pentru atestarea produselor tradiționale atrage luarea de măsuri administrative prin anularea atestatului de produs tradițional, radierea din RNPT și retragerea logoului de către personalul structurii de specialitate din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în urma notificării trimise de către direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor sau Ministerul Sănătății.

Conform MADR, actorii implicați în consolidarea produsului tradițional pe piața românească sunt Federația Națională a Producătorilor de Produse Tradiționale și Asociațiile de profil din țară, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin direcțiile de specialitate, Direcțiile Agricole Județene prin structurile de specialitate, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor cu oficiile județene pentru protecția consumatorilor și Ministerul Sănătății.

LEAVE A REPLY