Anunț important de la ANAF despre taxe locale, TVA și accize

0
172

Taxe

Ministerul Finanțelor Publice a publicat proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, potrivit EVZ.

La capitolul „Impozite și taxe locale” au fost completate prevederile referitoare la depunerea declarațiilor de către persoanele fizice care au în proprietate clădiri cu destinație mixtă sau nerezidențială.

La capitolul „Taxa pe valoarea adăugată” s-au adus clarificări cu privire la momentul la care intervine faptul generator de taxă în cazul unor servicii de închiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plată pe o anumită perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct și superficie, asupra unui bun imobil, în situația în care nici contractul, nici factura nu prevăd un termen de plată.

La capitolul „Accize și alte taxe speciale” a fost eliminată obligația prin care destinatarii înregistrați trebuie să depună cerere de modificare a autorizației și în cazul modificării cantității de produse accizabile, precum și a obligației de a depune situația lunară centralizatoare a livrărilor de produse accizabile.

CITESTE DOCUMENTUL INTEGRAL AICI

LEAVE A REPLY