O masă caldă pe zi pentru toţi salariaţii: Când se acordă şi ce scrie la LEGE

1
4314

masa-calda-la-pranz-oferita-la-locul-de-munca-361199

Angajatii din Romania ar putea uita de grija mesei de la serviciu si a „pachetului” din geanta. O initiativa legislativa prevede ca toti cei care muncesc legal in Romania ar putea beneficia de o masa calda la pranz oferita de catre angajator. Angajatorii au deja posibilitatea de a oferi o masă caldă angajaţilor, dar nefiind o obligativitate, mulţi nu oferă acest beneficiu care este un lucur obişnuit în alte ţări.

Totuşi, angajatorii pot alege între a oferi angajaţilor o masă caldă pe zi sau un tichet de masă pe zi. Cei mai mulţi aleg oferirea de tichete de masă cadou, pentru a scăpa de anumite obligaţii fiscale.

Site-ul Portal Codul Fiscal explică pe îndelete procedura:

Acordarea mesei calde salariatilor ridica multe probleme din punct de vedere fiscal.
 
In ceea ce priveste acordarea alocatiei de hrana, aceasta se realizeaza in conformitate cu Legea 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare, in care, la art. 1 alin. (1), se stabileste dreptul unei societati de a acorda o alocatie individuala de hrana fiecarui salariat al sau sub forma tichetelor de masa:
“Art. 1
(1) Salariatii din cadrul societatilor comerciale, regiilor autonome si din sectorul bugetar, precum si din cadrul unitatilor cooperatiste si al celorlalte persoane juridice sau fizice care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca, denumite in continuare angajator, pot primi o alocatie individuala de hrana, acordata sub forma tichetelor de masa. Tichetele de masa sint emise fie pe suport hartie, fie pe suport electronic, sint destinate exclusiv alocatiei individuale de hrana reglementate de prezenta lege si sint suportate integral pe costuri de angajator.”
 
In continuare, la art. 2 alin. (1) se prevede faptul ca emiterea tichetelor de masa se face fie de catre unitati emitente autorizate, daca alocatia de hrana se acorda efectiv sub forma tichetelor de masa achizitionate de angajator, fie de catre angajatori, daca acestia au hotarat sa acorde alocatia de hrana salariatilor lor sub forma unei mese zilnice, in valoarea maxima a unui tichet (9.35 lei incepind cu luna mai 2014 conform Ordinului 698/2014 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2014):
“Art. 2
(1) Tichetele de masa, pe suport hartie sau pe suport electronic, se emit numai de catre unitatile autorizate de Ministerul Finantelor Publice, denumite in continuare unitati emitente, sau de catre angajatorii care au organizate cantine-restaurant ori bufete.”
In normele date in aplicarea Legii 142/1998, la punctul 32 se prevede:
“Art. 32
Angajatorii care au organizate cantine-restaurant sau bufete, potrivit art. 2 alin.(1) din Legea nr. 142/1998, pot achizitiona, tipari si distribui tichete de masa, cu respectarea prevederilor art. 28, numai salariatilor proprii, incadrati cu contract individual de munca. In acest caz, angajatorii respectivi sunt obligati sa asigure evidenta, circulatia si pastrarea tichetelor de masa, astfel incat sa poata face dovada cheltuielilor efectuate in acest scop in vederea aplicarii prevederilor art. 8 din Legea nr. 142/1998.”
 
Asadar, tichetele de masa pot fi acordate salariatilor fie sub forma acelor bonuri valoarice, achizitionate de catre angajator de la unitati emitente specializate, fie sub forma unei mese zilnice, in limita maxima de valoare a unui tichet stabilita pentru fiecare semestru (in prezent de 9.35 lei).
 
In ceea ce priveste societatea, din punctul de vedere al impozitului pe profit, la art. 21 alin. (3) litera e) din codul fiscal se prevede ca au deductibilitate limitata cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori, potrivit legii.
Deductibilitatea este limitata la valoarea zilnica a unui tichet de masa, de 9.35 lei – in acest moment.
 
In ceea ce priveste salariatul, din punctul de vedere al impozitului pe salarii, tichetele de masa sint considerate venituri asimilate salariilor si vor fi impozitate cu impozit pe veniturile din salarii, conform art. 55 alin. (2) din codul fiscal si punctului 68 litera a) liniuta a 8-a din normele date in aplicare:
“68. Veniturile din salarii sau considerate asimilate salariilor cuprind totalitatea sumelor incasate ca urmare a unei relatii contractuale de munca, precum si orice sume de natura salariala primite in baza unor legi speciale, indiferent de perioada la care se refera, si care sint realizate din:
– valoarea nominala a tichetelor de masa, tichetelor de cresa, tichetelor de vacanta, acordate potrivit legii;”
Conform punctului 106 din normele date in aplicarea art. 57 din codul fiscal:
“106. Venitul brut lunar din salarii reprezinta totalitatea veniturilor realizate intr-o luna conform art. 55 alin. (1) – (3) din Codul fiscal de o persoana fizica, pe fiecare loc de realizare, indiferent de denumirea acestora sau de forma sub care sint acordate.”
Totusi, tichetele de masa nu sint supuse contributiilor sociale, asa cum este prevazut la art. 296^15 litera o) din codul fiscal.
 
Referitor la TVA, sint aplicabile prevederile art. 128 alin. (4) din codul fiscal se prevede:
“ART. 128
(4) Sint asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata urmatoarele operatiuni:
b) preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta pentru a fi puse la dispozitie altor persoane in mod gratuit, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial;”
 
 
Din temeiurile legale prezentate, se retin urmatoarele:
– alocatia individuala de hrana acordata salariatilor trebuie efectuata in deplina concordanta cu Legea 142/1998 si cu Normele date in aplicarea, aprobate prin HG 5/1999;
– alocatia individuala de hrana acordata salariatilor, produsa de societate, trebuie sa se incadreze in limita maxima zilnica de 9.35 lei per salariat si se acorda numai pentru zilele efectiv lucrate (nu si pentru zilele in care salariatul a fost in concediu de odihna, delegatie in care a primit diurna, concediu medical etc) si doar la functia de baza a acestuia;
– masa acordata salariatilor, pentru societate, este deductibila la calculul impozitului pe profit;
– la salariat va fi impozitata doar cu impozit pe salariu, fiind adunata la veniturile salariate brute ale salariatului la finalul lunii in care s-a acordat;
– nu se impune cu contributii sociale;
– se va colecta TVA, fiind considerata o livrare catre sine, daca s-a dedus TVA la achizitia ingredientelor ce intra in componenta produselor acordate ca masa si, concomitent, se va intocmi autofactura, conform art. 155 alin. (7) din codul fiscal.;
– societatea trebuie sa organizeze o evidenta tehico-operativa (bazata pe documente justificative), din care sa rezulte numarul salariatilor din luna care aveau dreptul la alocatia de hrana (pontaje, condici de prezenta semnate de slariati, ordine de deplasare etc), o situatie de calcul care sa reflecte suma mesei acordate zilnic per salariat, pentru incadrarea in limita de 9.35 lei, notele de predare din care reies produsele aferente mesei, realizate de unitate, contractul colectiv de munca sau contractele individuale ale salariatilor, decizia administratorului, precum si regulamentul de ordine interioara in care se aproba acordarea zilnica a mesei calde in limita valorii unui tichet de masa.


1 COMMENT

LEAVE A REPLY