Lovitură pentru toate abonamentele la telefonia mobilă din România! Toți clienții sunt vizați

0
89

locuri-de-munca-telecomunicatii-romania-700x394

Operatorii de telefonie nu pot fi obligați să asigure internet gratuit. Se încalcă libertatea economică și Constituția, susține Consiliul Legislativ, scrie profit.ro.

Obligarea operatorilor de telefonie să asigure lunar fiecărui client, indiferent de tipul de abonament, cel puțin jumătate de gigabyte de trafic de internet pe telefonul mobil, așa cum au propus parlamentarii într-un proiect de lege, contravine libertății economice garantate de Constituție, le-a transmis Consiliul Legislativ autorilor proiectului.

Profit.ro a relatat în luna aprilie că un grup numeros de parlamentari, din toate partidele, au inițiat un proiect de lege care prevede că “operatorii de telefonie mobilă asigură tuturor clienților lor, în mod gratuit, un pachet minim lunar de 500 MB trafic de internet pe mobil”.

Autoritățile administrației publice, locale sau centrale, și orice alte instituții publice vor fi obligate la rândul lor să asigure acces gratuit și permanent la internet cetățenilor. În cazul acestor conexiuni, dimensiunea benzii asigurate va trebui să fie de cel puțin 50 MB pe secundă.

Aleșii stabilesc, totodată, că “restaurantele, terasele, barurile, discotecile și oricare alte tipuri de unități de alimentație publică asigură accesul gratuit al persoanelor la internet, în interiorul și perimetrul fiecărei clădiri deținute de acestea”.

Deși parlamentarii consideră că aprobarea unei astfel de legi va avea impact direct pozitiv asupra mediului de afaceri, necesitățile de conectare ale instituțiilor publice trebuind să fie acoperite de către firme private, Consiliul Legislativ, care avizează din punct de vedere al tehnicii legislative orice act normativ, este de altă părere.

Consiliul arată că obligațiile prevăzute în textul legii nu privesc doar autoritățile publice, ci și persoanele juridice de drept privat, respectiv firme de telefonie, restaurante, baruri sau cluburi, iar în acest fel sunt neconstituționale.

“Sub aspectul stabilirii, pentru persoanele juridice de drept privat, a obligației de a furniza gratuit internet sau de a permite accesul gratuit la o conexiune de internet, semnalăm că dispozițiile propuse sunt neconstituționale, deoarece îngrădesc exercitarea libertății economice, libertate fundamentală prvăzută la art. 45 din Constituție”, subliniază Consiliul Legislativ.

Potrivit articolului invocat, “accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera inițiativă și exercitarea acestora în condițiile legii sunt garantate”.

Consiliul precizează că restrângerea acestei libertăți nu este permisă decât în condițiile art. 53 din Constituție, respectiv pentru “apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății or a moralei publice, a drepturilor și a libertăților cetățenilor; desfășurarea instrucției penale; prevenirea consecințelor unei calamități naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav”.

Analizând textul prezentei propuneri, Consiliul Legislativ conchide că niciunul din cazurile și niciuna din condițiile menționate nu sunt îndeplinite.

Avizul Consiliului Legislativ este doar consultativ, parlamentarii fiind cei care vor decide în perioada următoare soarta proiectului, care va trebui aprobat întâi în comisiile de specialitate și apoi votat de cele două camere ale Parlamentului.

LEAVE A REPLY