Se schimbă impozitele pentru proprietăţi. Uite cât o să plăteşti

0
950

CASA A

Executivul intenţionează să reclasifice localităţile, ţinând cont inclusiv de nivelul de echipare şi dotare, potenţialul cultural şi ecologic, dar şi de populaţie
În urma reclasificării, modul de calcul al valorii impozabile a clădirilor şi a impozitului/taxei pe teren va ţine cont de noua încadrare
Ulterior, localităţile sau ariile cu probleme de dezvoltare vor primi anumite tipuri de investiţii

Guvernul reclasifică oraşele şi comunele, în funcţie de statutul administrativ, poziţia geografică, nivelul de dotare, dar şi de importanţa culturală şi ecologică a zonei. Asta înseamnă că şi grila de calculare a impozitului pe locuință va fi modificată.

Astfel, localitățile urbane vor fi reclasificate în: municipiu capitală, de importanță națională; municipii poli regionali principali (sedii de instituții de interes național, centre universitare recunoscute, având o populație peste 250.000 și peste 400.000 locuitori în aria funcțională); municipii poli regionali secundari (reședințe de județ, cu importanță regională, sedii de instituții de interes județean și suprajudețean, centre culturale și/sau universitare importante, cu o populație de peste 100.000 locuitori și peste 300.000 în aria funcțională); municipii poli județeni principali (reședințe de județ, sedii ale administrațiilor județene, cu o populație de peste 40.000 locuitori și peste 200.000 în aria funcțională);

De asemenea, vor exista municipii și orașe poli județeni secundari (unitățile administrativ teritoriale, urbane, cu rol de echilibru la nivelul județelor, având populație peste 20.000 și peste 50.000 în aria funcțională); municipii și orașe centre urbane cu rol zonal (unitățile administrativ teritoriale, urbane, cu rol de servire teritorial la nivel sub-județean, de anvergură mai mică decât polii județeni secundari, având o populație peste 5000 locuitori și peste 20.000 în aria funcțională); municipii și orașe centre urbane cu funcții specializate (unitățile administrativ-teritoriale, urbane, caracterizate printr-un specific economic turistic, de transport, industrial, energetic, rezidențial etc., iar mărimea populației nu este determinantă), scrie b365.ro.

La rândul lor, localitățile rurale vor fi comune poli rurali (comune cu funcție de loc central, având o populație de minimum 2.000 locuitori, poziție geografică favorabilă și potențial de dezvoltare socio-economică) și alte comune. Satele componente sau aparținătoare își păstrează caracterul rural și aparțin rețelei de localități rurale.

Noua clasificare va permite direcționarea unor tipuri de investiții spre arii cu probleme de dezvoltare. La șase luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial, modul de calcul al impozitelor pe clădiri va fi modificat. Legea actuală stabilește o ierarhie a localităților urbane și rurale pe șase ranguri: patru urbane și două rurale.

Potrivit proiectului de lege, localităţile urbane urmează să fie reclasificate astfel:
  • Municipiu capitală, de importanţă naţională şi europeană: Bucureşti.
  • Municipii poli regionali principali cu potenţial transnaţional (condiţii: peste 250.000 de locuitori şi 400.000 în aria funcţională): Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi şi Timişoara.
  • Municipii poli regionali secundari (condiţii: peste 100.000 de locuitori şi 300.000 în aria funcţională): Arad, Piteşti, Bacău, Oradea, Botoşani, Braşov, Brăila, Buzău, Galaţi, Baia Mare, Drobeta Turnu Severin, Târgu Mureş, Piatra Neamţ, Ploieşti, Satu Mare, Sibiu, Suceava şi Râmnicu Vâlcea.
  • Municipii poli judeţeni principali cu potenţial transnaţional (condiţii: peste 40.000 de locuitori şi 200.000 în aria funcţională): Alba Iulia, Bistriţa, Reşiţa, Sfântu Gheorghe, Târgovişte, Târgu Jiu, Miercurea Ciuc, Deva, Călăraşi, Slobozia, Giurgiu, Slatina, Zalău, Alexandria, Tulcea, Vaslui şi Focşani.
  • Municipii şi oraşe poli judeţeni secundari (condiţii: peste 20.000 de locuitori şi 50.000 în zona de influenţă). Pe această listă se regăseşte şi oraşul Calafat.
  • Municipii şi oraşe centre urbane cu rol zonal (condiţii: peste 5.000 de locuitori şi 30.000 în zona de influenţă). Aici se regăsesc oraşele Băileşti, Filiaşi, Segarcea şi Dăbuleni.
  • Municipii şi oraşe centre urbane cu funcţii specializate, caracterizate printr-un specific turistic, economic etc. Aici se încadrează oraşul Bechet.
Proiectul de lege introduce şi noţiunea de oraş cu caracteristici rurale, iar pe lista identificată de guvern intră majoritatea comunelor transformate forţat în oraşe în anul 2004.

LEAVE A REPLY