Ce informaţii conţine, de fapt, cardul naţional de sănătate

0
165

card de sanatate

Informaţiile minime care vor putea fi accesate de pe cardul naţional, precum şi cele înscrise pe cipul cardului, sunt, printre altele, diagnostice cu risc vital şi boli cronice, grupa sanguină şi Rh, acceptul exprimat în timpul vieţii pentru prelevarea, după deces, de organe, ţesuturi şi celule.

Pe cipurile cardurilor naţionale de sănătate sunt scrise datele de identificare ale pacientului: numele şi prenumele, data naşterii şi CNP-ul.

Fiecare card naţional de sănătate conţine un număr de asigurat format din 20 de caractere, un număr de card care va fi format din 16 caractere şi un cod CIP format din 25 de caractere.

Pe cipul cardului naţional de sănătate sunt scrise datele de identificare ale medicului de familie: numărul de telefon, numele, prenumele, codul medicului de familie al posesorului cardului.

Cardul naţional de sănătate conţine un certificat digital emis de Ministerul de Interne.

Informaţiile de pe card sunt accesate de furnizorii de sănătate pe baza unui cod PIN pe care posesorul cardului îl va schimba la activarea cardului şi care va avea minimum patru şi maximum 12 caractere. De fiecare dată când solicită servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, pacientului i se va cere să introducă acest cod PIN. Atenţie! PIN-ul cardului de sănătate trebuie să rămână secret!

Pe cipul cardului sunt înscrise şi datele de contact ale celor două persoane (maximum) care vor fi apelate în caz de urgenţă: numele, prenumele şi numerele de telefon ale celor două persoane care posesorul cardului doreşte să fie contactate în caz de urgenţă medicală.

Pe cipul cardului mai sunt înscrise următoarele informaţii: grupa sanguină şi Rh-ul posesorului cardului, consimţământul pentru donarea de organe (statusul de donator de organe), cel mult 10 diagnostice medicale care au risc vital (care vor fi stocate prin coduri specifice pe card) şi maximum 20 de diagnostice care vizează bolile cronice ale posesorului cardului (şi în acest caz, pe card vor fi stocate codurile acestor boli cronice).

Informaţiile care vizează grupa sanguină şi Rh-ul, bolile cu risc vital şi bolile cronice de care suferiţi, precum şi consimţământul pentru donarea de organe pot fi inscripţionate de medicul dumneavoastră de familie pe cipul cardului, doar în urma exprimării explicite, în scris a acordului dumneavoastră, a aparţinătorului legal sau a împuternicitului legal, după caz.

LEAVE A REPLY