Dacă aveţi conturi la aceste BĂNCI, trebuie să ştiţi asta! Ce se va întâmpla în curând

0
1110

banci_capital.ro_

Băncile cu o cotă de piaţă foarte mică nu vor supravieţui, scrie Ziarul Financiar.

Consolidarea pe piaţa ban­ca­ră românească va continua şi este po­si­bilă chiar o înjumătăţire a nu­mă­rului de instituţii de credit, însă pro­cesul nu va fi rapid şi automat, susţin unii bancheri care au par­ticipat ieri la con­fe­rinţa „Emerging fun­ding for the real eco­nomy“, care l-a avut guest spea­ker pe Geor­ge Fried­man, unul dintre cei mai influenţi con­sultanţi ame­ricani în geopolitică, pre­şe­din­te al Stratfor şi Geo­po­litical Futures.

„Procesul de con­so­lidare se va produce. Este greu de crezut că se poate supravieţui cu o cotă de pia­ţă foarte mică. Însă, câte bănci vor ră­mâ­ne şi în ce perioadă de timp, este di­ficil de estimat. În mod clar avem un număr mare de bănci. Ar putea să rămână 15-20 de bănci… cine ştie. În mod clar vor fi câteva bănci uni­ver­sa­le şi câţiva jucători de nişă“, a de­cla­rat Mihaela Bîtu, de­puty CEO, direc­torul diviziei de com­mer­cial banking la ING Bank.

În urma conso­li­dă­rii vor rămâne câte­va bănci universale şi câţiva jucători de ni­şă, procesul urmând să fie in­fluenţat şi de „for­ţele pieţei“ şi de noile re­guli din ban­king, po­trivit bancherilor.

În ultimii doi ani, am asistat la tranzacţii im­portante cu porto­fo­lii de credite neper­for­mante, dar şi la achi­ziţia unor bănci de către alţi jucători din piaţă. În ur­ma tran­zacţiilor din ul­ti­mii ani a început să se vadă în sta­tis­tici consolidarea, dar există în conti­nuare bănci care-şi caută cumpărător.

LEAVE A REPLY