ANAF îi va CONTROLA pe ACEȘTI ROMÂNI la sânge!

1
1137

anaf cladire

ANAF va controla contractele de inchiriere. Va reamintim ce obligatii aveti daca obtineti venituri din chirii

Contribuabilii care obtin venituri din chirii trebuie sa inregistreze contractul de inchiriere la ANAF, in 30 de zile de la data incheierii acestuia. Odata cu inregistrarea contractului se depune si Declaratia privind venitul estimat/norma de venit, actul de proprietate/detinere legala, copie si original.

Declaratia privind venitul estimat/norma de venit este formularul 220.

Daca un contribuabil are mai multe contracte de inchiriere depune cate o declaratie estimativa pentru fiecare dintre ele. in situatia inchirierii bunurilor detinute in comun, fiecare coproprietar completeaza si depune cate o declaratie.

In declaratiile fiscale se completeaza casuta corespunzatoare modului de determinare a venitului net, respectiv, in sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.  Cota forfetara este de 40%. Pentru recunoasterea deductibilitatii cheltuielii stabilite forfetar, proprietarul nu este obligat sa prezinte organului fiscal documente justificative.

Contribuabilii datoreaza plati anticipate de impozit pe parcursul anului. Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Cota de impozit este de 16% calculata asupra venitului net anual estimat din declaratia privind venitul estimat/norma de venit.

Ulterior, autoritatile fiscale emit „Decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si privind obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale” ca urmare a prelucrarii datelor inscrise de contribuabil in declaratia privind venitul estimat/norma de venit.

Daca venitul reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, venitul anual estimat se determina pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de BNR din ziua precedenta celei in care se efectueaza impunerea.

Cei care obtin venituri din chirii trebuie sa depuna o declaratie anuala privind venitul, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmatorcelui de realizare a venitului.

Nu au obligatia depunerii declaratiei privind venitul realizat, contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria prevazuta in contractual incheiat intre parti este stabilita in lei, nu au optat pentru determinarea venitului net in sistem real si la sfarsitul anului anterior nu indeplinesc conditiile pentru calificarea veniturilor in categoria veniturilor din activitati independente.

Pentru veniturile din chirii se datoreaza si contributia de sanatate de 5,5%. Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate este diferenta dintre venitul brut şi cheltuiala deductibila determinata prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut, diferenta pozitiva dintre venitul brut si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributia de sanatate, dupa caz, raportata la numarul de luni din anul fiscal prevazut in contractul incheiat intre parti, si nu poate fi mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut, in vigoare in anul pentru care se stabileste contributia.

SURSA: contexpert

1 COMMENT

LEAVE A REPLY